CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Prípad mesiaca

1. Cervikálna cytológia - Prípad 1, obr.1 Náter 76 ročnej pacientky.
V minulosti bola vyšetrená v roku 2004 so záverom benígne zmeny a v roku 2005 ...
Podrobnosti
2. Cervikálna cytológia - Prípad 2, obr.1 Ster perimenopauzálnej pacientky
Ster perimenopauzálnej pacientky bez iných údajov.
Podrobnosti
3. Cervikálna cytológia - Prípad 3, obr.1 Ster dospelej ženy
Ster dospelej ženy bez významných údajov na sprievodke.
Podrobnosti
4. Cervikálna cytológia - Prípad 4, obr.1 Ster dospelej ženy
Ster dospelej ženy bez významných údajov na sprievodke ...
Podrobnosti
5. Cervikálna cytológia - Prípad 5, obr.1 Ster dospelej ženy
Ster dospelej ženy. Kolposkopicky výrazné zmeny transformačnej zóny.
Podrobnosti
6. Cervikálna cytológia - Prípad 6, obr.1 Neobvyklé štruktúry
Neobvyklé štruktúry v cytologickom obraze.
Podrobnosti
7. Cervikálna cytológia - Prípad 7, obr.1 Dospelá žena s IUD.

Podrobnosti
8. Cervikálna cytológia - Prípad 8, obr.1 Ster dospelej ženy
Ster dospelej ženy bez významných údajov na sprievodke.
Podrobnosti
9. Cervikálna cytológia - Prípad 9, obr.1 Ster dospelej ženy.

Podrobnosti
10. Cervikálna cytológia - Prípad 10, obr.1 Ster dospelej ženy.
Ster dospelej ženy bez významných údajov.
Podrobnosti
11. Cervikálna cytológia - Prípad 11, obr.1 Ster dospelej ženy.
Ster dospelej ženy bez významných údajov.
PodrobnostiCervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia