CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Sociobiometrické faktory

Riziko vzniku karcinómu zvyšuje:

  • sexuálna aktivita vo veku menej ako 20 rokov
  • mnoho sexuálnych partnerov
  • pohlavne prenosná choroba
  • karcinóm krčka maternice u matky alebo sestry
  • imunosupresia (pri liečbe napríklad kortikosteroidmi alebo pri infekcii HIV)
  • fajčenie
  • zanedbaný skríning (preventívne cytologické vyšetrenie krčka maternice)
  • nízky socioekonomický status
  • obeť domáceho násilia a pohlavného zneužívania

Poznámka:

Počet gravidít, užívanie antikoncepcie a tehotenstvo v súčasnosti nemožno spoľahlivo považovať za rizikový faktor vzniku karcinómu krčka maternice.
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Prognostické faktory