CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Prípad 11

Obr. 1
Obr. 1

Komentár

Ster dospelej ženy bez významných údajov.

Vaša odpoveď

   Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia