CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Prípad 7

Obr. 1
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 2

Komentár

Dospelá žena s IUD.

Vaša odpoveď

   Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia