CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Prípad 1

Obr. 1
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 3

Komentár

Náter 76 ročnej pacientky. V minulosti bola vyšetrená v roku 2004 so záverom benígne zmeny a v roku 2005 so záverom NILM. Prezentujeme náter z mája 2007.

Vaša odpoveď

   Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia