CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Prípad 4

Obr. 1
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 3

Komentár

Ster dospelej ženy bez významných údajov na sprievodke. 3. obrázok ukazuje následný histologický obraz nálezu v konizáte.

Vaša odpoveď

   Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia