CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

PAP vs Mnichov vs Bethesda

tab 1.
Triedy PAP (podľa Papanicolaoua)PopisBethesda 2001
I.Normálny nálezNormálny nález a jeho varianty
II.Reaktívne zmenyReaktívne zmeny
AtypieASC, AGC
KoilocytózaDysplázia dlaždicovitého epitelu nízkého stupňa LSIL
III. CIN IMierna dyspláziaLSIL
III. CIN IIStredne závažná dyspláziaDysplázia dlaždicovitého epitelu vysokého stupňa HSIL
III. CIN IIIŤažká dyspláziaHSIL
IV.Ca in situ (vrátane podozrenia)HSIL - nemožno vylúčiť inváziu
V.Invazívny karcinómMikroinvazívny karcinóm (invázia do 3mm)
Invazívny karcinóm (invázia nad 3mm)
tab 2.
Mníchovská klasifikáciaPopisBethesda 2001
I.Normálny nálezNormálny nález a jeho varianty
II.Reaktívne zmeny, endometriálne bunkyReaktívne zmeny LSIL
Koilocytóza
IIIVýznamné degeneratívne, iatrogénne, alebo zápalové zmeny, ktoré nedovoľujú jednoznačne rozhodnúť medzi benígnou a malígnou léziou.ASC, ASC-H
IIIDDysplázia CIN I až CIN IILSIL a HSIL
IIIGAbnormálne žľázové bunky, u ktorých nemožno vylúčit rakovinový pôvodAGC
IV.aŤažká dysplázia CIN III alebo Ca in situHSIL
IV.bŤažká dysplázia CIN III alebo Ca in situ, nemožno vylúčiť inváziuHSIL
V.Invazívny epidermoidný karcinóm krčka maternice, adenokarcinóm, iné malígne tumoryMikroinvaívny karcinóm (invázia do 3mm)
Invazívny karcinóm (invázia nad 3mm)Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia