CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Odber

Odber sa skladá z niekoľkých krokov, do ktorých je zainteresovaný gynekológ aj laboratórium. Jedine postup lege artis umožňuje správne ster vyhodnotiť.

  1. odber - už tento krok ovplyvňuje spracovanie, pretože prípadný nadmerný obsah hlienu alebo hnisu v materiáli spôsobuje jeho prefarbenie a znemožňuje zodpovedné vyhodnotenie. Pri použití spatuly je správna rotácia o 360°. Adekvátne použitie odberovej štetôčky vyžaduje rotáciu o 180°. Nadmerná rotácia zvyšuje riziko mikrokrvácania a zníženia kvality vzorky.
  2. podložné sklíčko - má byť čisté a to nielen v bežnom zmysle slova. Dôležitá je ochrana pred priamym pofŕkaním i nepriamym znečistením rozptýleným aerosolom chemikálií (v procese matovania alebo pri dezinfekcii miestnosti či nástrojov), ktoré reagujú s farbivami vo farbiacom automate a ster sa znehodnotí.
  3. prenesenie materiálu z odberového nástroja na sklo so sebou prináša skutočnosť, že aj pri správnej technike sa všetky bunky neprenesú a napríklad na štetôčke ich môže zostávať až 80%. Zvýšenie tlaku ruky pri nanášaní materiálu na podložné sklo skôr podmiení arteficiálne vláknité pretiahnutie buniek ako zvýšenie ich počtu.
  4. farbenie - je procesom ustáleným. Chyba može nastať nepozornosťou laboranta / laborantky, alebo použitím už nevhodných reagencií. Tieto faktory eliminuje automatická farbiaca linka, ktorá môže byť spojená aj s procesom zalievania.Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Spracovanie materiálu