CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Prípad 6

Obr. 1
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 2

Komentár

Neobvyklé štruktúry v cytologickom obraze.

Vaša odpoveď

   Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia