CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Genetické faktory

  • Infekcia vysokorizikovými vírusmi HPV 16 a 18 -zvyšuje riziko vzniku karcinómu.
  • Znížená expresia génu p53 - dôležitý krok v karcinogenéze.
  • Znížená expresia génu Rb - dôležitý krok v karcinogenéze.
  • Metylácia promotora TSL C1 génu - podmieňuje transformáciu dysplastického epitelu do štruktúr invazívneho karcinómu.Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Prognostické faktory