CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Imunohistochemické faktory

  • Vysoká hladina COX-2 - je asociovaná s horšou odpoveďou na liečbu pri karcinóme krčka maternice.Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Prognostické faktory