CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Histologické faktory

  • Štádium choroby - je najdôležitejším prognostickým znakom prežitia pacientky v čase diagnózy. Určuje sa podľa kritérií FIGO.Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Prognostické faktory