CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Detail obrázku

Obr. TP
V hornej časti obrázku je skupina metaplastických buniek s nízkou kohezivitou. Niektoré z nich sú výrazne oranžofilné. Ide o parakeratózu. V dolnej časti nájdeme skupinku normálnych superficiálnych buniek pre porovnanie.

Späť do textu

Späť do prehľadu
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia