CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Detail obrázku

Obr. TM
Cylindrická bunka s cíliami na povrchu v strednej časti obrázku predstavuje tubálnu metapláziu.

Spä do textu

Spä do prehžadu
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia