CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Detail obrázku

Obr. RZ 1
Reaktívne vakuolizovaná cytoplazma bunky po lokálnej rádioterapii pre karcinóm rekta.
RZ 1

Späť do textu

Späť do prehľadu

Obr. RZ 2
Metaplázia vo forme bazofilnej bunky hadovitého tvaru.
RZ 2

Späť do textu

Späť do prehľadu

Obr. RZ 3
Reparatívne zmeny vo forme paralelne usporiadaných epitelových buniek v tenkej vrstve.
RZ 3

Späť do textu

Späť do prehľadu
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia