CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Detail obrázku

Obr. LSIL 1
V pravom hornom rohu reaktívna bunka, v strede dole normálna superficiálna bunka a v strede vľavo bunka typu LSIL prezentujúca zvačšené hyperchrómne jadro. V okolí neutrofily.
LSIL 1

Späť do textu

Späť do prehľadu

Obr. LSIL 2
Normálna superficiálna bunka vpravo v porovnaní s bunkou typu LSIL vľavo.
LSIL 2

Späť do textu

Späť do prehľadu

Obr. LSIL 3
2 čiastočne prekryté intermediálne bunky so zvačšenými jadrami s mierne nepravidelnou jadrovou membránou.
LSIL 3

Späť do textu

Späť do prehľadu

Obr. LSIL 4
Typické koilocyty.
LSIL 4

Späť do textu

Späť do prehľadu
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia