CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Detail obrázku

Obr. FC
Možno si všimnúť viditeľné jadierka lymfocytov, ktoré tvoria heterogénnu populáciu buniek s polymorfnými jadrami. Tiež je viditeľný fagocytujúci makrofág.
Obr. FC

Späť do textu

Späť do prehľadu
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia