CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Detail obrázku

Obr. Kryštály
Kryštály talku kontaminujúce náter.
Kryštály

Späť do prehľadu
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia