CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Detail obrázku

Obr. 1
Využitie farbiaceho automatu eliminuje ľudský faktor ako zdroj chýb v predanalytickej fáze na minimálnu možnú mieru.
Obr. 1

Späť do textu

Späť do prehľadu
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Spracovanie materiálu