CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Detail obrázku

Obr. 2
Farbiaci automat umožňuje spracovanie viac ako 2000 cytologických preparátov denne.
Obr. 2

Späť do textu

Späť do prehľadu
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Spracovanie materiálu