CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Detail obrázku

Obr. Roztoč
Prekvapivou súčasťou náteru môže byť aj roztoč.
Roztoč

Späť do prehľadu
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia