CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Detail obrázku

Obr. Končatina chrobáka
V nátere prítomná končatina neznámeho hmyzu (kontaminácia vzorky po odbere).
Končatina chrobáka

Spä do prehžadu
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia