CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Detail obrázku

Obr. HS
Herpes simplex - vírusový cytopatický efekt v podobe mnohojadrovej bunky s facetovanými jadrami.
Obr. HS

Späť do textu

Späť do prehľadu
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia