CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Detail obrázku

Obr. BV
"Clue cell" - kľúčová bunka s fialovo zrnitou cytoplazmou.
Obr. BV

Späť do textu

Späť do prehľadu
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia