CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Detail obrázku

Obr. Adenoca
Agregát malígnych buniek s vakuolizovanou cytoplazmou.
Adenoca

Späť do textu

Späť do prehľadu
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia