CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Detail obrázku

Obr. AbezZ
Pruh atrofického dlaždicovitého epitelu. Veľké superficiálne bunky nie sú prítomné.

Späť do textu

Späť do prehľadu
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia