CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Detail obrázku

Obr. AZ
Atrofická vaginitída - parabazálne bunky (niektoré s prejavmi parakeratózy) a zápalové elementy.

Spä do textu

Spä do prehžadu
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia