CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Detail obrázku

Obr. AZ
Atrofická vaginitída - parabazálne bunky (niektoré s prejavmi parakeratózy) a zápalové elementy.

Späť do textu

Späť do prehľadu
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia